DELTA - Instalacje rozgłoszeniowe

 

INSTALACJE ROZGŁOSZENIOWE

W dobie technologii multimedialnej zdobycie, a dokładniej wysłuchanie interesującej nas informacji często graniczy z cudem. Wszechobecne tło muzyczne w większości obiektów handlowych, rozrywkowych, sportowych, monitory reklamowe z głośnikami przyekranowymi, kioski informacyjne, atakują nas dźwiękiem ze wszystkich stron.

Instalowane powszechnie „standarowe” systemy odsłuchu ogólnego "public address" często nie ułatwiają, a wręcz utrudniają usłyszenie i zrozumienie komunikatu dźwiękowego. Spowodowane jest  to  najczęściej  niskim poziom ich jakości technicznej, przypadkową lokalizację emiterów akustycznych metodą "na ucho",  oraz pogłosowym wnętrzem nie przygotowanym akustycznie  do funkcji rozgłoszeniowych. Spotykamy się z tym zjawiskiem na co dzień w centrach handlowych, na dworcach, lotniskach, halach wystawowych, gdzie bardzo często komunikaty są niezrozumiałe.

Delta na przestrzeni wielu lat działalności w branży nagłośnienia starannie wyselekcjonowała i zaprosiła do współpracy światową czołówkę producentów oferujących profesjonalne, niekonwencjonalne,  często unikalne technologie akustyczne, pozwalające na kreowanie dźwięku nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia.

Jednocześni Delta projektuje i specjalizuje się projektowaniu i wykonawstwie adaptacji oraz ochrony akustycznej obiektów zapewniając najlepsze warunki propagacji dźwięku zarówno dla obiektów publicznych jak i sal koncertowych.

Partnerzy Delty w branży akustycznej :

Bosch Security Systems
Światowy lider na rynku nagłośnienia publicznego i systemów bezpieczeństwa obiektowego. Producent systemów rozgłoszeniowych PA (Public Address), systemów DSO ( dźwiękowych systemów ostrzegawczych), nagłośnienia konferencyjnego- systemów kongresowych konferencyjno-dyskusyjnych i tłumaczeń językowych.

   
 

SoundTube
Producent niekonwencjonalnych technologii dźwiękowych, pozwalających na kreowanie przestrzeni dźwięku w najtrudniejszych warunkach otoczenia. Opatentowane, unikalne rozwiązania SoundTube pozwalają z jednej strony na kształtowanie i kontrolę emisji dźwięku dla rozległych przestrzeni ( dyspersyjne monitory głośnikowe), z drugiej realizują nagłośnienie miejscowe (FPS- Fokus Point Sound), pozwalając na „wydzielenie” komunikatu z ogólnego tła dźwiękowego.

LRAD Corporation
Producent unikalnych systemów dźwiękowych dla armii i służb publicznych: emiterów dalekiego zasięgu LRAD ( Long Range Acustic Device) dla rozgłaszania i ostrzegania na odległość do 1 km ! , emiterów akustycznych SOUNDSABER do pracy w ekstremalnych warunkach środowiska, a także ultradźwiękowych systemów nagłośnienia miejscowego  HSS ( Hyper Sound System). 

ORPHEO AudioGuide
Czołowy producent systemów indywidualnego nagłośnienia (audioprzewodników) dla dźwiękowego zwiedzania obiektów muzealnych , wystawienniczych, galerii, ekspozycji przez grupy wielojęzyczne
  Ecophon
Światowy lider technologii ochrony akustycznej obiektów. Ekspert do walki z hałasem. Producent paneli dźwiękochłonnych sufitowych i ściennych, przegród dźwiękochłonnych, materiałów wygłuszających dla przemysłu. Systemy Ecophon zapewniają ochronę wnętrza przed hałasem oraz kształtują jego parametry pogłosowe.
  SolidDrive
Rewolucyjne urządzenia audio, które wykorzystują opatentowaną technologię do przekształcenia ściany, sufity, okna, stołu  ...i prawie każdej  twardej powierzchni w głośnik.
 

 Secret Sound
"Dyskretne" rozwiązania dźwiękowe wykraczajace  poza  powsechnie stosowane ramy  i  standardy  technologicz sysyteów nagłośnienio-wych 

Rockustics
Pionier i lider światowy niestandardowy głośników zewnętrznych symulujących   naturalne  środowisko. Każdy z modeli został zaprojektowany aby zapewnić najwyższą jakość dźwięku i niespotykaną estetykę.

   

Szerszą ofertę produktów przedstawiono na dalszych stronach poszczególnch firm ...
Zapraszamy  do  współpracy !