TECHNOLOGIE DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

                        CZŁONEK  STOWARZYSZENIA DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB MUNDUROWYCH                             
   

DELTA posiada w ofercie specjalistyczne urządzenia dla służb mundurowych. Urządzenia te są wykorzystywane w służbach cywilnych, w jednostkach reagowania kryzysowego, służbach specjalnych oraz w armii, w sposób istotny zwiększając parametry bezpieczeństwa w zakresie akcji ratowniczych, działań prewencyjnych w realiach zagrożeń standardowych, a także pozwalają na skuteczną reakcję w sytuacjach kryzysowych.

W kręgu zainteresowania Delty pozostają :

  • Komenda Główna Policji
  • Biuro Ochrony Rządu
  • Komenda Główna Straży Granicznej
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Agencja Wywiadu
  • Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej
  • Wydział Bezpieczeństwa PZPN

Jako członek "Stowarzyszenia Dostawców Na Rzecz Służb Mundurowych", Delta prowadzi szeroką działalność edukacyjną i szkoleniową w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik akustycznych i  wizyjnych w sytuacjach kryzysowych i aktach terrorystycznych.

Delta  ściśle współpracuje z firmą Maritime Safety & Security - grupą ekspercką  i szkoleniową w zakresie bezpieczństwa morskiego i grup wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, w zakresie  wykorzystania urządzeń akustycznych NLW oraz wizyjnych systemów taktycznych.

 


 WYRÓŻNIENIE WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA PZPN ...

     

W dniach 05-06.11.2008r. Delta SP.J. brała czynny udział Targach Kieleckich SPORT-OBIEKT 2008. Firma zaprezentowała technologię LRAD na VIII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczny Stadion”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezes PZPN - Grzegorz Lato. Patronat honorowy objęli - Minister Sportu oraz Polski Komitet Olimpijski.

Delta otrzymała dwa wyróżnienia za produkt LRAD: jedno od samego Organizatora Targów Kieleckich i drugie od Wydziału  Bezpieczeństwa PZPN za najlepszą ofertę prezentowaną na bieżącej wystawie!

Patrz więcej - nagrody i wyróżneinia ...